Dessa villkor om datahantering omfattar enbart information som erhålls genom "Användare på Webbplatsen".
Villkoren har uppdaterats 2018-05-20 med "DATAHANTERING" för att uppfylla villkoren i General Data Policy Regulation (GDPR) (EU) 2016/679

1 Insamling och lagring av uppgifter

1.1 För tillgång och åtkomst till vissa delar av Webbplatsen krävs av Användaren att de lämnar kontaktuppgifter, faktureringsinformation samt andra uppgifter som gör att TMS kan identifiera denna Användare. Inom andra områden av Webbplatsen samlar eller kan TMS samla in uppgifter som inte är unik, exempelvis hur Webbplatsen används av Användaren.

Användarens registrerade uppgifter, såsom ex. personuppgifter, kommer att lagras och behandlas i webbservrar tillhandahållna av extern leverantör (Webbhotell). Informationen som samlas in genom Webbplatsen kan delas inom TMS för att kunna leverera de produkter och tjänster som Webbplatsen erbjuder eller för att kunna företa analys av vår databas såsom profilering av registrerade Användare (Medlemmar).

2 TMS:s användning av uppgifter

2.1 Information som TMS erhåller från Webbplatsen, oavsett vilken typ av information, används av TMS endast för att kunna genomföra Webbplatsens verksamhet.
Informationen, som samlas in, används för att administrera registreringen av Annonser (listningar), besvara frågor från användare, driva och förbättra Webbplatsen samt för att kunna leverera de produkter och tjänster som Webbplatsen har att erbjuda.

2.2 TMS kan använda kontaktinformationen i syfte att informera om uppdateringar av Webbplatsen eller om produkter och tjänster som TMS erbjuder. TMS kan också dela med sig av kollektiv anonym information beträffande besökare av Webbplatsen till klienter, partners och annan tredje man.

3 Utlämnande av uppgifter

3.1 Inga personuppgifter eller annan, för användaren, känslig information kommer att lämnas ut av TMS med undantag för följande situationer:

3.2 TMS har rätt att lämna ut information till företag eller anställda för att utföra tjänster för vår räkning exempelvis för drift av våra webbservrar och/eller analys av information.

3.3 I följande fall har TMS skyldighet samt rätt att lämna ut registrerade uppgifter:
  • Om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet.
  • För att förhindra ett brott.
  • För att skydda nationell säkerhet.
  • Om det finns en lagstadgad skyldighet för TMS att göra detta.
  • För att skydda rättigheter eller äganderätter tillhörande TMS.
  • För att skydda användares- eller allmänhetens säkerhet.
  • TMS har rätt att lämna ut och överföra registrerade uppgifter till tredje part som förvärvar hela eller en väsentlig del av TMG:s verksamhet, oavsett hur ett sådant förvärv sker.

3.4 Om TMS blir föremål för ett konkursförfarande får TMS eller dess konkursförvaltare dessutom sälja, licensera eller på annat sätt förfoga över registrerade uppgifter.
Om en försäljning skulle äga rum av hela eller en väsentlig del av vår verksamhet kommer användaren att informeras på Webbplatsen eller på annat lämpligt sätt.

4 Policy för behandling av statistik

4.1 I Webbplatsen används sk. "session cookies", detta är en liten textfil som lagras temporärt på användarens hårddisk.
Dessa cookies används för att förenkla och personifiera användandet av Webbplatsen genom att möjliggöra för användaren att återgå till tidigare besökta sidor utan att behöva logga in igen.
Dessa cookies används endast på "personifierade" sidor på Webbplatsen, det vill säga sidor där lösenord och användarnamn krävs.
På Webbplatsen används inte Web Beacons.

4.2 Webbsidans servrar sparar enbart statistik över vilka sidor som besökts.

4.3 Tredje part, som marknadsför sig på Webbplatsen, kan använda sig av cookies eller Web Beacons.
TMS har ingen som helst kontroll eller ansva för tredjeparts förehavanden.

5 Uppdatering eller ändring av registrerade uppgifter

5.1 Användaren har möjlighet till att rätta och/eller uppdatera alla sina uppgifter som är lagrade via Webbplatsen genom att kontakta TMS.

5.2 Användare som har samtyckt till att ta emot kommersiell e-post, nyhetsbrev eller annan liknande kommunikation från TMS enligt dessa villkor, men i efterhand ångrat sig, användaren kan då kontakta TMS och begära en ändringter av dessa uppgif.

6 Radering av registrerade uppgifter

6.1 Användaren kan själv inaktivera sitt konto, när som helst, genom att klicka på knappen "Inaktivera/Blockera mitt konto". Om detta har gjorts av misstag kan användaren kontakta TMS via kontaktformuläret och få sitt konto återaktiverat. 
Om användaren inte kontaktar TMS för återaktivering av sitt konto kommer användarens konto att raderas efter maximalt 90 dagar. 

6.2 Användare kan när som helst, genom att kontakta TMS, begära omedelbar radering av sitt konto samt alla uppgifter tillhörande detta konto, som är lagrade via Webbplatsen såsom:

  • Recensioner
  • Foruminlägg
  • Användardata

7 Säkerhet

7.1 För registrerade kontaktuppgifter har TMS har vidtagit tekniska åtgärder, såsom kryptering och hashning, för att skydda dessa mot obehörig åtkomst.

7.2 Webbplatsen är lösenordsskyddad, man väljer ett eget lösenord när man skapar sitt konto på Webbplatsen.
Det enda sättet att kunna ta sig in på Webbplatsen och ändra uppgifter som är registrerade för användare samt i annonser är genom att ha rätt lösenord och användarnamn. Användaren kan, på egen risk, ändra sitt lösenord.
All lösenordsinformation samt all direkt kommunikation (PM, privat meddelande) mellan användare på webbplatsen är krypterad, undantaget är forumet samt recensioner, och TMS har inte tillgång till denna information.

7.3 All kontakt samt all överföring av data mellan användare och webbplatsen är krypterad genom SSL (Secure Sockets Layer).

7.4 Oavsett ovanstående vidtagna åtgärder kan TMS inte garantera att obehörig aldrig kan ta sig igenom dessa skyddsåtgärder eller använda registrerade kontaktuppgifter för otillbörliga ändamål eftersom Internet är ett öppet system.

8 Meddelande vid dataintrång

8.1 TMS ska informera användare samt datainspektionen om dataintrång, om ett sådant har skett, senast inom 72 timmar från upptäckt.

9 Förändring av datahanteringsvillkor

9.1 Om TMS beslutar att ändra i innehållet i dessa villkor, kommer detta att anslås genom ett meddelande på Webbplatsen eller annat lämpligt sätt.

Stockholms Län / Stockholms Stad
TMS